Výsledky MSR PAV 2010

 
 

ST. ANTON 

ČAMBO     7.5.2010      N-2000    2.MIESTO

                 8.5.2010      N-2000    2.MIESTO

 

LUMPI      7.5.2010      E1-1600   3.MIESTO

                 8.5.2010      E1-1600   3.MIESTO

 

OČINO     7.5.2010      E1-1400   1.MIESTO

                 8.5.2010      E1-1400   1.MIESTO

 

 

 

ÚSTECKÁ 21

ČAMBO     29.5.2010      N-2000    1.MIESTO

                 30.5.2010      N-2000    2.MIESTO

 

LUMPI      29.5.2010      E1-1600   4.MIESTO

                 30.5.2010      E1-1600   4.MIESTO

 

OČINO     29.5.2010      E1-1400   1.MIESTO

                 30.5.2010      E1-1400   1.MIESTO

 

 

 

JAHODNÁ

ČAMBO     5.6.2010      N-2000    1.MIESTO

                 

LUMPI      5.6.2010      E1-1600   4.MIESTO

                 

OČINO      5.6.2010      E1-1400   2.MIESTO

 

 

 

 

DOBŠINÁ 

ČAMBO     18.6.2010      N-2000    3.MIESTO

                 19.6.2010      N-2000    2.MIESTO

 

LUMPI      18.6.2010      E1-1600   5.MIESTO

                 19.6.2010      E1-1600   4.MIESTO

 

OČINO     18.6.2010      E1-1400   2.MIESTO

                 19.6.2010      E1-1400   2.MIESTO  

 

 

 

 

BABA

ČAMBO     18.7.2010      N-2000    2.MIESTO

                 

LUMPI      18.7.2010      E1-1600   nedokončil

                 

OČINO     18.7.2010      E1-1400   nedokončil

 

 

 

 

 

JANKOV VŔŠOK 

ČAMBO     31.7.2010      N-2000    3.MIESTO

                   1.8.2010      N-2000    2.MIESTO

 

LUMPI      31.7.2010      E1-1600   4.MIESTO

                   1.8.2010      E1-1600   4.MIESTO

 

OČINO       31.7.2010      E1-1400   5.MIESTO

                   1.8.2010      E1-1400   5.MIESTO 

 

 

 

ČIERNY BALOG 

ČAMBO     14.8.2010      N-2000    1.MIESTO

                 15.8.2010      N-2000    1.MIESTO

 

LUMPI      14.8.2010      E1-1600   3.MIESTO

                 15.8.2010      E1-1600   3.MIESTO

 

OČINO     14.8.2010      E1-1400   2.MIESTO

                 15.8.2010      E1-1400   2.MIESTO  

 

 

 

 

TOPlist